دیدار رییس هیات مدیره انجمن با مهندس مداحی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

دیدار رییس هیات مدیره انجمن با مهندس مداحی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

حسن کرباسی رییس هیات مدیره اصکابا که به همراه بابک هاشمی پور رییس هیات مدیره کانون کاریابی های کشور جهت حضور در مجمع عمومی انجمن کاریاب...

ادامه مطلب