درباره اصکابا

انجمن صنفی کاریابی‌های بین المللی ایران (اصکابا) از سال ۱۳۸۳ تاسیس و فعالیت حرفه ای خود را آغاز نمود. آخرین تغییرات اساسنامه انجمن در تاریخ ۸۷/۷/۲۰ در مجمع عمومی فوق العاده انجام شد که بر اساس آن و مطابق ماده ۱ اساسنامه، هدف از تاسیس اصکابا، حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های بین المللی که خود متضمن حفظ منابع جامعه نیز باشد؛ عنوان شده است.

مطابق ماده ۳ اساسنامه، وظایف اساسی و مهم انجمن شامل کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته‌های مشروع و قانونی اعضاء، برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزشی و توسعه فعالیت‌های انجمن، کوشش در ارتقای بهره‌وری منابع انسانی و بهبود خدمات، آموزش و پژوهش، ارتقای مهارت کارجویان، همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای قانونی و ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان‌های مرتبط با وظایف انجمن می باشد. همچنین در ایفای وظایف اختصاصی انجمن، ارائه مشاوره و مشارکت با وزارت و سایر مراجع ذیربط جهت نظارت فنی، قانونی و حقوقی بر فعالیت‌های اعضاء، تهیه و تدوین دستورالعمل‌های مرتبط، بررسی و رسیدگی به شکایات کارجویان، تلاش در حل اختلاف فی مابین با استفاده از ابزارهایی از قبیل میانجی‌گری و داوری، تهیه و تدوین ضوابط و شرایط تعیین گروه‌های تخصصی و رتبه بندی کاریابی ها، تقویت روابط با مبادی ذیربط در وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌های کشورهای هدف در ایران، شرکت در هیئت‌های اعزامی اقتصادی به خارج از کشور، کمیسیون‌های مشترک و کمک به توسعه ظرفیت‌های کاریابی ها در خارج از کشور جهت ارائه خدمات بهتر، حمایت از کاریابی‌ها در کشورهای هدف و تلاش در جهت شفاف سازی هر چه بیشتر فعالیت انجمن می باشد.

مطابق سیاست‌های فعلی اصکابا، تلاش در جهت شناسایی بسته‌های موفق کاریابی در خارج از کشور و ایجاد بسترهای لازم جهت ارائه ظرفیت‌های اجرایی کاریابی‌ها توسط سایر کاریابی‌های کشور به مخاطبان در اقصا نقاط ایران در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در خصوص هرگونه اختلاف یا نارضایتی از عملکرد کاریابی‌های خارجی انجمن صنفی آمادگی کامل برای تعامل و تلاش در حل و فصل اختلافات با استفاده از روش‌های غیر ترافعی دارد.