دیدار رییس هیات مدیره انجمن کاریابی ایران با سفیر جمهوری اسلامی در عمان

دیدار رییس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور پادشاهی عمان حسن کرباسی رییس هیات مد...

ادامه مطلب