دیدار رییس هیات مدیره انجمن کاریابی ایران با سفیر جمهوری اسلامی در عمان

دیدار رییس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور پادشاهی عمان حسن کرباسی رییس هیات ...

ادامه مطلب

دیدار رییس هیات مدیره انجمن با مهندس مداحی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

دیدار رییس هیات مدیره انجمن با مهندس مداحی مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

حسن کرباسی رییس هیات مدیره اصکابا که به همراه بابک هاشمی پور رییس هیات مدیره کانون کاریابی های کشور جهت حضور در مجمع عمومی انجمن کاری...

ادامه مطلب