دیدار رییس هیات مدیره انجمن کاریابی ایران با سفیر جمهوری اسلامی در عمان

دیدار رییس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور پادشاهی عمان حسن کرباسی رییس هیات مد...

ادامه مطلب

دیدار رئیس هیات مدیره اصکابا به همراه رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره کانون با معاون اول رئیس جمهور

دیدار رئیس هیات مدیره اصکابا به همراه رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره کانون با معاون اول رئیس جمهور حسن کرباسی رئیس هیات مدیره...

ادامه مطلب

دستورالعمل ضوابط و شرایط مربوط به مکان، امکانات، تجهیزات و کارکنان مورد نیاز دفاتر کاریابی

💢تصویب "دستورالعمل ضوابط و شرایط مربوط به مکان، امکانات، تجهیزات و کارکنان مورد نیاز دفاتر کاریابی"💢 🔰 در هیات مرکزی به استناد بند (2)...

ادامه مطلب