اخبار داخلی

تصویب دستورالعمل ایجاد دفتر نمایندگی/شعبه کاریابی در داخل و یا خارج

تصویب دستورالعمل ایجاد دفتر نمایندگی/شعبه کاریابی در داخل و یا خارج

هیأت مرکزی موضوع ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، در جلسه مورخ 1402/6/6 به استناد بند 4 ماده 13 تصویب نامه شماره 217309/ت59729 هـ مورخ 1401/11/24 هیات وزیران، دستورالعمل ایجاد دفتر نمایندگی/شعبه کاریابی در داخل و یا خارج را تصویب کرد.

بر اساس ماده 2 این دستورالعمل، دفتر اصلی به منظور ایجاد نمایندگی/ شعبه، می بایست درخواست خود را به همراه مشخصات فرد واجد شرایط مدیریت دفتر نمایندگی/ شعبه و نشانی محل دفتر نمایندگی/شعبه، به اداره کل استان مقصد ارائه نماید.

بر اساس ماده 10 این دستورالعمل، کاریابی‌های دارای دفتر نمایندگی/ شعبه، مکلف‌اند ظرف مدت سه هفته از تاریخ تصویب این دستورالعمل وضعیت دفتر نمایندگی/ شعبه خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق داده و مراتب را به اداره کل استان مقصد اعلام نمایند.

همچنین در صورت عدم اجرای مفاد ماده 10 این دستورالعمل توسط مدیر کاریابی دفتر اصلی، مجوز دفتر نمایندگی/ شعبه فاقد اعتبار بوده و مجاز به فعالیت نمی باشد و مطابق ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، اقدامات قانونی لازم توسط اداره کل استان محل استقرار دفتر نمایندگی/ شعبه صورت خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *