سفارتخانه ها

اروگوئه

تهران، خیابان آفریقا، بلوار مینا، پلاک 5

آلمان

تهران، خیابان فردوسی، پلاک 324 و 320

آرژانتین

تهران، پاسداران، بلوار شهرزاد، خیابان یار محمدی، کوچه قو، پلاک 6

اکراین

تهران، خیابان شهید باهنر، کوچه قادری، پلاک 10

استرالیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان 23، پلاک 13

اسپانیا

تهران، دروس، بلوار شهرزاد، خیابان شادی، کوچه اول شرقی، شماره 10