اقدامات لازم جهت اخذ وقت سفارت در سایت VFS

 1. جهت اخذ وقت سفارت برای انجام انگشت نگاری ابتدا میبایست وارد سایت VFS  شویم.

www.vfsglobal.com

 1. پس از وارد شدن به سایت دو قسمت میبایست تکمیل گردد :
  • I’m applying from : در این قسمت باید کشوری انتخاب گردد که از آنجا قرار است اقدام انگشت نگاری انجام شود . بطور مثال ما قرار است در ترکیه انگشت نگاری خود را بای کشور کانادا انجام دهیم بنابراین در این قسمت کشور ترکیه را انتخاب میکنیم .
  • I’m going to : در این قسمت کشور محل مهاجرت میبایست انتخاب گردد . بطور مثال مطابق بند بالا باید کشور کانادا انتخاب گردد .
 1. پس از انتخاب دو کشور مورد نظربر روی take me to the website  کلیک میکنیم.
 2. در صفحه بعد چهار قسمت نمایش داده میشود که بند مورد نظر ما جهت اخذ وقت برای انجام انگشت نگاری Book an appointment  می باشد . آن را انتخاب و  Book now  را کلیک میکنیم .
 3. در صفحه بعد قسمت شماره 1 مربوط به اقدام آنلاین را انتخاب و Click here را میزنیم.
 4. وارد صفحه Appointment login  خواهیم شد . در صورتی که از قبل پروفایل در این سایت داشته اید  username و  password را وارد می نمایید . در صورتی که برای اولین بار است که وارد این سایت میشویم میبایست یک حساب کاربری برای خود ایجاد نماییم . برای این منظور بر روی  New user کلیک میکنیم .
 5. در صفحه باز شده به نام New user registration  می بایست اطلاعات شخصی را مطابق بندهای خواسته شده بطور دقیق وارد نموده و سپس  Submit  را کلیک نماییم .
 6. بعد از انجام بند 7 باید منتظر ارسال یک ایمیل جهت فعال سازی پروفایل خود از طرف VFS باشیم . این ایمیل دقیقا به آدرس ایمیلی که در بند 7 وارد نموده ایم ارسال میگردد . ممکن است ارسال این ایمیل کمی زمان بر باشد . پس از دریافت ایمیل باید قسمت Activation  را کلیک نماییم . در این صورت حساب کاربری شما در سایت  VFS  فعال خواهد شد .
 7. پس از فعال سازی صفحه Appointment Login  نمایش داده میشود که هم اکنون ما  username  و password را داشته ، اطلاعات را وارد نموده و  Continue را میزنیم .
 8. وارد صفحه Select Centre شده ایم . در این صفحه تمامی بندها ستاره دار بوده و باید به دقت تکمیل گردد :
  • Select Centre : در این قسمت میبایست شهر مورد نظر که قرار است در آن انگشت نگاری انجام گردد را انتخاب نماییم .
  • مورد دوم تعداد متقاضیان را درخواست مینماید .
  • قسمت سوم نوع اقدام را سوال مینماید که چون این اقدام جهت انجام انگشت نگاری میباشد Biometric Enrolment  انتخاب ما خواهد بود . پس از درج تیک   ، Continue  را انتخاب مینماییم .
 1. صفحه بعد با نام Add new applicantمربوط به اطلاعات شخصی متقاضیان میباشد . تمامی اطلاعات اط روی پاسپورت و بصورت دقیق میبایست وارد گردد و نهایتا Submit  مینماییم .
 2. در این صفحه با نام Applicant List اطلاعات را چک نموده ، در صورت داشتن ایراد  edit/delete نموده و Send one-time pass ( OTP ) را کلیک مینماییم . و باید منتظر ارسال یک ایمیل حاوی کد از طرف  VFS به آدرس ایمیل خود باشیم . سپس در کادر کد دریافت شده را وارد می نماییم .
 3. وارد صفحه Appointment Booking شده ایم . میبایست روز و سپس ساعت انجام انگشت نگاری را مطابق الگوی پیش رو در جدول و روزهای فعال انتخاب نموده و  Confirm  نماییم .
 4. در نهایت در جدول پیش رو یک pdf نمایش داده میشود که می بایست آنرا دانلود کرده و در روز انجام انگشت نگاری به همراه سایر مدارک حتما به همراه داشته باشیم .

15. به عنوان نکته آخر لطفا از صحت اطلاعات درج شده در این نامه مطمئن شوید .