مدارک و مراحل لازم جهت عضویت کاریابی ها در اصکابا

  • درخواست عضویت در سربرگ کاریابی

  • کپی مجوز

  • پرداخت حق عضویت (ورودی) (مبلغ دومیلیون تومان)

  • پرداخت حق اشتراک (ماهیانه ۱۲۰ هزار تومن که به صورت سالیانه و یا ۶ ماهه پرداخت میشود)

  •  تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل

  • عکس مدیر عامل

شماره شبا

IR240570034811010539473001
بانک پاسارگاد شعبه سردار جنگل

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید