مقاوله نامه ها و تفاهم نامه ها

تفاهم نامه مشترك سه جانبه با وزارت كار و سازمان توسعه تجارت ايران

تفاهم نامه همکاری سه جانبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... توضیح بیشتر

تفاهم نامه مشترك سه جانبه با معاونت سرمايه انساني و سازمان فني و حرفه اي

تفاهم نامه همکاری سه جانبه معاونت سرمایه انسانی و توسعه اشتغال، سازمان فنی و حرفه ای کشور و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر شغلی و کاریابی های بین المللی ایران(اصکابا) توضیح بیشتر

تفاهم نامه مشترك سه جانبه با وزارت كار و كميته امداد

تفاهم نامه همکاری های مشترک فی مابین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اصکابا و کمیته امداد امام خمینی(ره) توضیح بیشتر

پيش‌نويس راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش آژانس‌هاي كاريابي نيز منتشر شد

پس از انتشار پيش‌نويس راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش‌ نفت و گاز و بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات، اكنون پيش‌نويس راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش آژانس‌هاي كاريابي توضیح بیشتر

تاريخچه سازمان بين المللي كار

سازمان بین‌المللی کار در سال 1919 در پایان جنگ جهانی اول در زمان تشکیل کنفرانس صلح که ابتدا در پاریس و سپس در کاخ ورسای تشکیل شد ایجاد گردید. توضیح بیشتر

قواعد بين المللي در خصوص حقوق كار بيگانگان

از دير باز مهاجرت افراد انساني از سرزمين به سرزمين ديگر به صور مختلف فردي و جمعي وجود داشته است، كه پيشينه اين مهاجرتها به ابتداي تاريخ بشريت بر مي گردد و اين نوع مهاجرتها ناشي از شرايط نامساعد زندگي در يك مكان بوده و براي گريز از آن مهاجرت به مكانهاي داراي شرايط مساعدتر صورت گرفته است توضیح بیشتر

تعداد صفحات : 1    برو به صفحه :