فراخوان معرفی موسسات اقامتی و کاریابی بین المللی بدون مجوز

نظر به ضرورت حرکت در مسیر قانون، حمایت از نیروی کار ایرانی، حمایت از حقوق قانونی اعضای اصکابا، ایجاد امنیت خاطر برای داوطلبان اشتغال خارج کشور و جلوگیری از فعالیت غیر مجاز منجر به اغفال داوطلبان محترم اقامت و اشتغال خارج کشور، انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران (اصکابا) اقدام به شناسایی و معرفی موسسات غیر مجازی که بر اساس قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 10/7/1387 مجلس شورای اسلامی، فعالیت آنها غیر قانونی شناخته شده، می نماید.
شایسته است هرگونه فعالیت در حوزه مشاوره شغل یا کاریابی خارج کشور بدون مجوز قانونی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از طریق این سامانه به اصکابا اطلاع داده شود.
هشدار اصکابا از این جهت دارای اهمیت وبژه است که در صورت بروز هر گونه مشکل در انعقاد قرارداد با این موسسات، تنها راهکار قانونی، مراجعه به مقامات قضایی است که آن هم به دلیل عدم امکان دسترسی آسان به آنها دارای پیچیدگی های خاص خود است اما حمایت خاصی در احقاق حق قربانیان مالی از سوی اصکابا یا وزارت به لحاظ حقوقی متصور نمی باشد.
اطلاعات موسسه بدون مجوز
نام موسسه * تلفن تماس *
نام مدیر عامل * کشور مقصد *
خدمات قابل ارائه مبلغی که از شما دریافت شد
آدرس سایت آدرس شبکه اجتماعی و نوع آن
مدیر یا کارشناس آدرس