دكتر ربيعي در همايش خدمات فني و مهندسي كسب فرصتهاي اشتغال در بازار بين الملل

دکتر ربیعی در همایش خدمات فنی و مهندسی کسب فرصتهای اشتغال در بازار بین الملل: سه هزار نفر با فرصت شغلی مناسب به خارج از کشور اعزام شده اند/اعزام نیروی کار نیازمند برنامه ریزی مناسب است

 

دکتر ربیعی در همایش خدمات فنی و مهندسی کسب فرصتهای اشتغال در بازار بین الملل

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طی یکسال اخیر سه هزار نفر نیروی کار با فرصت شغلی مناسب و چهار هزار و 800 نفر بدون فرصت شغلی مشخص برای کار به دیگر کشورها اعزام شده اند.

دکتر علی ربیعی روز شنبه در همایش خدمات فنی و مهندسی کسب فرصتهای اشتغال در بازار بین الملل در مرکز همایش های صدا و سیما، افزود: برای ایجاد اشتغال نیاز به اجماع کار همگانی داریم زیرا اشتغال موضوعی فرابخشی است و انجام آن از عهده یک دستگاه خارج است.

وی اظهار داشت: نیازمند سرمایه گذاری و تدوین قوانین مناسب برای اعزام نیروی کار هستیم به طوری که باید برای اعزام نیروی کار یک برنامه ریزی مناسب طراحی و تدوین کنیم.

وی مساله ایجاد اشتغال را نیازمند اجماع کاری همگان دانست و گفت: اشتغال تنها موضوع یک وزارتخانه نیست بلکه موضوعی فرابخشی است که باید با تامین امنیت سرمایه گذاری، ایجاد فضای امن، حمایت های همه جانبه و بودجه ریزی و برنامه ریزی دقیق و تدبیر انجام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید برای ایجاد اشتغال به همفکری دست یافته ایم، هرچند در سطوح خصوصی و سرمایه گذاری نیاز به اعتماد و همت بلند برای تقویت روحیه کار داریم.

دکتر ربیعی، سال های گذشته را 'رکود تلنبار شده' تعبیر کرد و افزود: به دلیل عقب افتادگی از برنامه ها باید روحیه بسیجی داشته باشیم تا رشد منفی و عقب ماندگی از رشد را جبران کنیم چرا که این موضوع چالشی پیچیده و بزرگ است .  بنابراین مانند بسیاری از کشورهای نیاز به اعزام نیروی کار به خارج داریم.

وی با ذکر مثالی درباره ژاپن که پس از جنگ جهانی به عنوان اعزام کننده نیروی کار به منظور انتقال دانش فنی به داخل کشور خود معرفی کرد، گفت: این سیاست در ترکیه و هند نیز اجرا شده و این کشورها از اجرای آن به موفقیت هایی دست یافته اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای اعزام هدفمند نیروی کار به خارج از کشور، سازمان فنی و حرفه ای با موضوع دیپلماسی مهارتی با موسسه تورین وضعیت مناسبی از نظر برگزاری آموزش مربی را سامان داده ایم به طوری که در تعدادی از کشور های افریقایی و منطقه، آموزش مربی برای کشورهای همسایه و تبادل تجارب صورت گرفته که این امر گامی بزرگی در کنار اعزام نیروی کار به شمار می رود.

دکتر ربیعی اظهار داشت: تبادل تجارب گامی بزرگ در کنار اعزام نیروی کار است و این موضوع زمینه شناخت از نیروهای انسانی داخلی و بین المللی را فراهم می آورد.

وی افزود: پس از فرآیند شناسنامه دار کردن نیروی کار بنا داریم امنیت اجتماعی زندگی در ایران تامین شود و نوعی تفاهم به وجود آید که برمبنای آن افراد و خانواده های آنان پس از بازگشت به ایران از خدمات بیمه و بازنشستگی بهره مند شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: تنها دلیل اعزام نیروی کار به خارج از کشور انگیزه های اقتصادی نیست بلکه انتقال دانش، ایجاد فضای مناسب ارتباطات بین المللی، آینده نگری و برنامه ریزی و نیازسنجی از دیگر دلایل اعزام نیروی کار به خارج از کشور به شمار می روند.

وی با اشاره به همکاری وزارت امور خارجه و سایر بخش های کشور در اعزام نیروی کار به خارج از کشور، گفت: وزارت امورخارجه سایر کشورها را مکلف به استفاده از نیروی ایرانی می کند و در این زمینه مذاکراتی انجام شده و با برنامه ریزی های درست این فرآیند در کاریابی های خصوصی نیز گسترش خواهد یافت.