اولين همايش صدور خدمات فني و مهندسي و كسب فرصتهاي اشتغال در بازارهاي كاربين المللي

 

به گزارش روابط عمومی اصکابا: با همکاری و مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران این همایش با حضور مسئولین بلند پایه داخلی، سفرای کشورهای خارجی، نماینده سازمانهای بین الملی و مدیران شرکتهای بین المللی فعال و مدیران مراکز کاریابی خارجی سراسر کشور برگزار خواهد گردید.

برخی از اهداف برگزاری این همایش عبارتند از :

 

 

در پایان قابل اطلاع می باشد تمامی صاحب نظران در این حوزه می توانند مطالب و مقالات خود را تا پایان وقت اداری مورخ 5/9/93 به آدرس پست الکترونیکی  dabir@scaba.ir  جهت طرح در کمیته ملی همایش ارسال نمایند.