دومين نشست كارگروه موضوع ماده 35 آئين نامه كاريابي ها برگزار شد

 

دومین نشست کارگروه موضوع ماده 35 "آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار" با دستور جلسه پیگیری مصوبات قبلی کارگروه، در دفتر معاونت توسه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

بر پایه این گزارش به استناد مفاد ماده 35 آئین نامه اجرایی قانون مجازات به اشتغال حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه مصوب 1387، کارگروه یاد شده  به منظور سیاست گذاری کلان در خصوص چگونگی اعزام نیروی کار مازاد و یا کارآفرین و نیز  صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور 
و با حضور  نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های امور خارجه، کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی و انجمن صنفی کاریابی های بین المللی و به ریاست معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال برپا می شود . 
علاوه بر این کارگروه موضوع ماده 35 به همسو کردن دو دیدگاه بخش دولتی و خصوصی در این امر، همراه با واگذاری سیاست گذاری و نظارت به بخش دولتی و اجرا به بخش خصوصی (کاریابی های خصوصی بین‌المللی) می پردازد  .
گفتنی است اولین جلسه کارگروه 21 مردادماه 1393  به منظور هماهنگی سیاست ها و برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور تشکیل شده بود.