تفاهم نامه سه جانبه با دانشكده هواپيمايي

 در راستای توسعه صنعت اعزام نیروی کار به خارج از کشور در تاریخ 25/4/93 تفاهم نامه سه جانبه ای فی ما بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری و انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران منعقد گردید.

 

 

تفاهم نامه سه جانبه با دانشکده هواپیمایی

 

تفاهم نامه سه جانبه با دانشکده هواپیمایی