دستورالعمل بيمه اختياري ايرانيان مقيم خارج

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورالعمل شماره 130825 نحوه انجام خدمات بیمه ای بطور اختیاری به ایرانیان مقیم خارج از کشور را برای اجراء به وزارت امور خارجه و سازمان تآمین اجتماعی ابلاغ نمود.

 

 

دستورالعمل بیمه اختیاری ایرانیان مقیم خارج

دستورالعمل بیمه اختیاری ایرانیان مقیم خارج