حضور اعضاء هيأت مديره انجمن در مراسم هشتمين جشنواره تقدير از كارآفرينان برتر كشوري :

در روز سه شنبه مورخ 92/10/03  در مراسمي در سالن همايش مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با حضور جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون محترم اول رئيس جمهور و جناب آقاي دكتر ربيعي وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي از كارآفرينان برتر كشوري تقدير و تجليل بعمل آمد.

در ابتدا اين مراسم دكتر جهانگيري به همراه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و برخي از مسئولين و مديران وزارت مذكور از تعدادي از غرفه هاي نمايشگاه احداث گرديده در محل سالن تلاش بازديد و از نزديك با توليدات و محصولات كارآفرينان برتر حاضر در نمايشگاه آشنا و با صحبت با برخي از مديران مجموعه ها از نقطه نظرات و مشكلات آنان آگاه شدند.

در ادامه اين مراسم كه با حضور برخي از هنرمندان و چهره هاي آشنا و محبوب صنعت هنر و سينما همچون: استاد علي نصيرنيا، استاد داوود رشيدي، استاد پرويز پرستويي و ديگر هنرمندان نسبت به سنوات گذشته اين مراسم نمود و جلوه ديگري پيدا نموده بود. تعدادي از كارآفرينان و هنرمندان با ايراد بيانات خود مدعوين را از ديدگاه هاي خود در حوزه اشتغال و كارآفريني مطلع ساختند.

در ادامه اين مراسم جناب آقاي دكتر ربيعي وزير تعاون، كار و امور اجتماعي به ايراد سخنراني پرداختند و اظهار داشتند تمام سعي و توان دولت به اهتمام به تجلي به جايگاه كارآفريني است و همت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حمايت از توليد و گسترش طرح ها مفيد كه مي تواند به اشتغال جامعه كمك نمايد مي باشد.

پس از سخنراني مقام عالي وزارت مذكور از جمعي از كارآفرينان برتر حاضر در جشنواره مذكور با اهداء جوايز و لوح سپاس توسط معاون اول رياست جمهوري تقدير و تشكر بعمل امد و در پايان جشنواره جناب اقاي دكتر جهانگيري براي مدعوين حاضر در برنامه به ايراد سخنراني پرداختند.

 

                                                                                                                                روابط عمومي اصكابا  92/10/05