ديدار هيئت مديره انجمن با قائم مقام محترم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي

  ديدار هيئت مديره انجمن با جناب آقاي با دكتر ابوالحسن فيروز آبادي

 

هيئت مديره انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي سراسر كشور «اصكابا» در مورخ 27/9/92 با دكتر ابوالحسن فيروز آبادي قائم مقام وزير تعاون، كار  و رفاه اجتماعي ديدار و گفتگو كردند:

در ابتدا اين نشست صميمي دكتر فيروزآبادي ضمن خوشامدگويي به اعضاء هيأت مديره انجمن بيان داشتند با توجه به سياستهاي وزارت تعاون، كار و  رفاه اجتماعي مبني بر ورود در هر حوزه اي كه ردپا تعاملات بين المللي وجود داشته باشد و وزارت متبوعش در آن حوزه وظيفه قانوني داشته باشد علاقه داشتند اين ديدار زودتر برنامه ريزي و اجراء مي شد تا به اين حوزه ورود پيدا نمايند.

در ادامه اين نشست حسن كرباسي رئيس هيأت مديره اصكابا ضمن تشكر از ملاقات صورت گرفته در اظهاراتي ضمن ارائه گزارش در حوزه اعزام نيروي كار به خارج از كشور و اشاره به وظايف قانوني وزارت در اين حوزه و برنامه ريزي هاي قبلي در دولتهاي گذشته به برخي از موانع مشكلات و برخي از دلايل عدم موفقيت حوزه مذكور اشاره نمود و برنامه ريزي بيشتر از جمله تعامل دستگاه ها و سازمانها مختلف كه مي تواند در توسعه اين حوزه مفيد و نقش آفرين باشند را خواستار شد.

كرباسي در ادامه اين نشست به نقش و جايگاه اين صنعت در دنيا اشاره نمود و جايگاه بسيار پايين كشور ايران را در اين صنعت ترسيم و گوشزد كرد.

در ادامه اين جلسه صميمي پس از معرفي اعضاء هيأت مديره انجمن توسط رئيس هيأت مديره اصكابا :

اعضاء با ايراد نقطه نظرات كارشناسي خود برخي از موانع و مشكلات و ديدگاه هاي خود را به استحضار قائم مقام محترم وزير رساندند كه از جمله برخي مطالب طرح شده در نشست فوق بطور خلاصه بشرح ذيل بوده است:

جناب آقاي دكتر احمدپور دبير انجمن ضمن اشاره به تاريخچه و مستندات قانوني تشكيل كاريابي هاي خارجي اشاره و در همين راستا حمايت قانوني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از مراكز كاريابي خارجي را خواستار شدند.

جناب آقاي مهندس هدايتي خزانه دار انجمن با اشاره به روابط خوب جمهوري اسلامي ايران با برخي از كشورهاي دنيا و توسعه اين روابط در دولت تدبير و اميد خواستار بهره مندي از اين فرصت و تعامل با كشورهاي حوزه خليج فارس در جهت كسب فرصتهاي اشتغال موجود در آن كشورها گرديدند.

در ادامه آقاي مهرداد ايوبي عضوء هيأت مديره ضمن ارائه گزارشي از اقدامات صورت گرفته در حوزه اعزام نيرو كار به خارج از كشور پيگيري تفاهم نامه هاي قبلي، توسعه وابستگان كار ايران در كشورهاي نيرو پذير، پرداخت بودجه ها وكمك هاي قانوني مصوب به مراكز كاريابي را خواستار گرديد.

آقاي دريابيگي عضوء هيأت مديره انجمن نيز خواستار حمايت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص برنامه ريزي جهت آموزش و رشد سطح زبان كارجويان متقاضي اعزام به خارج از كشور، نيازمندي مطالعه و به روزرساني استاندارهاي آموزشي فني و حرفه اي مطابق با كشورهاي نيروپذير و برخي از چالش هاي اين حوزه اشاره داشتند.

در ادامه اين نشست كرباسي رئيس هيئت مديره انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي كشور، اجراء برخي از قوانين كه مي توانند به اين صنعت كمك نمايد، اصلاح برخي از قوانين موجود و همكاري با سازمانها و نهادهاي نقش آفرين در اين حوزه را خواستار گرديد.

در پايان اين نشست صميمي دكتر فيروزآبادي ضمن ابراز خرسندي از اين جلسه با تأييد به نقش و اهميت مراكز كاريابي خارجي بيان داشت قطعاً ما به دنبال توسعه اين حوزه هستيم و در همين جهت جلسات بعدي را با هدف و مباحث كارشناسي تدوين و در دستور كار قرار خواهيم داد.

 

                                                                             روابط عمومي اصكابا  28/9/92