ديدار رئيس و دبير انجمن با معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

رئيس و دبير انجمن در مورخ 2/09/1392 با معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديدار نمودند :

 

در ابتداي ديدار رئيس هيأت مديره انجمن از طرف اعضاء هيأت مديره انتخاب و انتصاب جناب آقاي دكتر طائي را به سمت معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تبريك عرض نموده و براي ايشان آرزوي توفيق نمود.

در ادامه اين نشست صميمي كرباسي ضمن ارائه گزارشي از عملكرد مراكز مشاوره شغلي و كاريابي خارجي سراسر كشور به بيان برخي از مشكلات و موانع موجود در حوزه مربوطه پرداخت.

در بخش ديگري از اين نشست جناب آقاي دكتر محمدحسن احمدپور دبير انجمن به ارائه بعضي از فرصتهاي اشتغال در كشورهاي مختلف و نياز سنجي موجود بازار كاربين الملل و برنامه هاي مورد نياز در حوزه مذكور پرداخت و اظهار اميدواري كرد با هدف گزاري مناسب و پژوهش نقاط ضعف و قوت بتوان از پتانسيل موجود در حوزه اشتغال كشورهاي مختلف جهان به نفع كشور بهره برداري صورت پذيرد.

در پايان اين نشست صميمي جناب اقاي دكتر حسن طائي معاون توسعه كارآفريني و اشتغال به بيان ديدگاه ها و نقطه نظرات خود در اين حوزه اشاره نمودند و ده الويت كاري مد نظر به توافق طرفين رسيد كه مصوبات مذكور در حال برنامه ريزي و پيگيري مي باشند.

 

 

                                                                                                            روابط عمومي انجمن -  4/9/1392