دستور العمل پرداخت جوايز اعزام نيروي كار توسط سازمان توسعه تجارت

دستور العمل پرداخت جوايز اعزام نيروي كار توسط سازمان توسعه تجارت ابلاغ گرديد :

 

حسن كرباسي رئيس هيأت مديره اصكابا از تدوين و ابلاغ شيوه نامه و دستورالعمل اجرايي جوايز اعزام نيروي كار به خارج از كشور خبر داد و اظهار داشت: پيرو تفاهم نامه منعقده سه جانبه في مابين سازمان توسعه تجارت ايران، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران با پيگيريهاي صورت گرفته سازمان توسعه تجارت در جهت حمايت از صنعت اعزام نيروي كار به خاج از كشور و در جهت تشويق دفاتر كاريابي خارجي و با توجه به وظايف لحاظ شده در تفاهم نامه نسبت به تهيه، تدوين و ابلاغ دستور العمل مذكور اقدام نموده است كه مراكز كاريابي خارجي مي توانند جهت كسب اطلاع از شيوه نامه مذكور به فايلهاي زير مراجعه نمايند و در صورت احراز شرايط مدارك خود را براي بهره مندي به دفتر انجمن ارسال نمايند.

 

شیوه نامه چگونگی پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان خدماتشیوه نامه چگونگی پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان خدمات  (303KB)

 

                                                                                                            منبع خبر – روابط عمومي انجمن