دكتر ربيعي در دفتر كار خود در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مستقر شد

با استقبال دکتر اسد‌الله عباسی، دکتر علی ربیعی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفتر کار خود در ساختمان این وزارتخانه مستقر شد.
با استقبال دکتر اسد‌الله عباسی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مدیران و معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم در دفتر کار خود در ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.
این در حالی بود که به محض ورود دکتر علی ربیعی مورد استقبال معاونین و وزیر سابق قرار گرفت ضمن اینکه پلاکاردی نیز از سوی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب وی را به عنوان وزیر جدید تبریک گفته بودند.