در جهت توسعه اعزام نيروي كار به خارج از كشور تفاهم نامه همكاري سه جانبه اي به امضاء رسيد

طي مراسمي در کميته امداد امام‌خميني (ره) و با حضور جناب آقاي مهندس لبافي معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جناب آقاي اميد معاون اشتغال كميته امداد امام خميني رضوان ا... تعالي عليه و جناب آقاي مهرداد ايوبي رئيس هيأت مديره انجمن و ساير مسئولين دستگاه هاي مذكور در جهت بهره مندي انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي سراسر كشور از ظرفيت و پتانسيل كميته امداد امام خميني (ره) در ساير كشورها براي تقويت اعزام نيروي كار به خارج از كشور با اولويت اعزام و اشتغال افراد را به شرايط تحت پوشش كميته امداد تفاهم نامه سه جانبه همكاري به امضاء طرفين رسيد در اين مراسم لبافي معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعانف كار و رفاه اجتماعي از صدور کارتهاي اعتباري مهارت‌آموزي و کاريابي در کل کشور خبر داد و گفت: در قدم اول اين کارتها براي مددجويان کميته امداد صادر مي شود .

لبافي در مراسم انعقاد تفاهم نامه سه جانبه همکاري مشترک کاريابي هاي داخل و خارج از کشور في مابين وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي و کميته امداد و کانون کاريابي هاي داخلي و انجمن صنفي كاريابيهاي بين المللي سراسر كشوربا بيان اينکه کميته امداد تنها نهادي است که در حوزه توانمندسازي نيروي کار، اشتغال و فراهم کردن زمينه فرصتهاي شغلي براي مردم با رويکرد مناطق محروم و شهرهاي توسعه نيافته فعاليت مي کند،گفت: به همين دليل شوراي عالي اشتغال کشور تصميم گرفت بخش عمده‌اي از مسائل مربوط به اشتغال را به کميته امداد امام‌خميني (ره) واگذار کند.

وي به انعقاد دو تفاهم نامه بين کميته امداد و کانون انجمن هاي صنفي کاريابي هاي داخلي و انجمن صنفي كاريابيهاي بين المللي سراسر كشور اشاره کرد و يادآورشد: اين تفاهم‌نامه دوجانبه بوده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تنها نقش ناظر را بر عهده دارد و هدف از امضاي اين تفاهم‌نامه، توجه به اشتغال افراد در مناطق محروم،گسترش فرصتهاي شغلي در اين مناطق، جذب راحت‌تر و کم هزينه تر مددجويان تحت حمايت کميته امداد، آموزش و مهارت‌آموزي نيروهاي تحت پوشش اين نهاد است.

وي با بيان اينکه در حالت عادي جويندگان کار بايد براي ثبت نام و استخدام بايد هزينه‌هايي را بپردازند، افزود: با فرآيندي که در اين تفاهم‌نامه در نظر گرفته شده، کميته امداد امام خميني (ره) هزينه‌هاي کاريابي و استخدام مددجويان را تقبل کرده و در صورت پايداري شغل در مناطق محروم به مدت سه سال نيز مشوقهايي نيز براي کاريابيها در نظر گرفته است.

وي تصريح کرد: در حوزه کارآفرينيهاي بين المللي نيز اين تفاهم نامه با رويکرد ساده سازي،فراهم اعزام،مهارت آموزي و انطباق نيازها با بازار کار و فراهم نمودن زمينه هاي اشتغال در خارج از کشور با اولويت مددجويان تحت حمايت اين نهاد تنظيم شده است.
لبافي ادامه داد: شبکه ملي بازار کشور از ابتداي سال 92 راه‌اندازي شده و تمامي اطلاعات جويندگان کار و عرضه و تقاضاي نيروي کار از 700 کاريابي سراسر کشور در اين شبکه ثبت شده است.

وي ادامه داد: بستر اصلي صدور اين کارتها فراهم شده و از آنجا که کميته امداد اين کار را آغاز کرده، کساني که نياز به شغل دارند، به کاريابيها معرفي شده و جذب مي‌شوند. علاوه بر آن کمکهاي کميته امداد امام خميني (ره) از طريق اين کارتها براي جويندگان شغل واريز مي‌شود.

معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي گفت: با صدور اين کارت هوشمند تمام اطلاعات درباره نقل و انتقال، وضعيت مهارت، سن و سواد جويندگان کار در اين شبکه موجود است که با همکاري سازمان ثبت احوال کارتهاي هوشمند در کنار کارتهاي ملي صادر مي‌شود.

ايجاد 300 هزار فرصت شغلي در سال گذشته

محمد اميد، معاون اشتغال کميته امداد امام‌خميني (ره) نيز در اين مراسم تفاهم نامه با بيان اينکه کميته امداد در سال گذشته 300 هزار فرصت شغلي ايجاد کرده است،افزود: 10 تا 15 درصد اين فرصتها از طريق کاريابي‌ها ايجاد شده که اميدواريم افزايش يابد.

وي با اشاره به رويکرد توانمندسازي اين نهاد،يادآور شد: طبق برنامه پنجم، سالانه بايد 10 درصد از مددجويان از طريق اشتغال از پوشش کميته امداد خارج شوند.

جمع‌آوري اطلاعات جويندگان کار و افراد شاغل با صدور کارت‌هاي اعتباري مهارت‌آموزي

در ادامه خاني،مشاور معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه کارت اعتباري مهارت‌آموزي و شغل يابي با اشاره به پيشنهاد وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي و تصويب آن در شوراي عالي اشتغال گفت:بر اساس ماده 17آيين نامه اجرايي ماده 80 قانون برنامه پنجم دولت مکلف شده براي جويندگان کار کارتهاي اعتباري مهارت‌آموزي و شغل‌يابي صادر کند.

خاني ايجاد بانک اطلاعاتي به روز و قابل اعتماد از نيروي کار کشور و جويندگان کار را به عنوان اولين خاصيت اين کارتهاي اعتباري دانست و افزود:در مرحله دوم شناسنامه الکترونيکي به روز از تمامي کساني که در بازار کار ايران مشغول به کار هستند خواهيم داشت و سوابق کاري آنان از ابتدا تا انتها در آن کارت درج مي شود.

وي يادآور شد: مهارت‌آموزي و مشاوره شغلي دو اقدام مهمي است که بايد در بحث اشتغال براي جويندگان کار صورت بگيرد که از اين پس دارندگان اين کارتها مي‌توانند در مراکز فني و حرفه‌اي و کاريابي از طريق اين کارتها هزينه‌ها را پرداخت کنند.

وي خاطر نشان کرد:با امضاي اين تفاهم نامه اولين گروه کارتهاي مهارت آموزي براي مددجويان اين نهاد با بانک اطلاعاتي کاملي از اين افراد و آموزشهايي که بهره مند شده اند و مشاوره هاي شغلي مورد نياز و سوق دادن آنان به سمت کار صادر مي شود.
مشاور معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تصريح‌کرد: اکنون اين کارتهاي اعتباري در اتحاديه اروپا و کشورهاي آمريکايي و در آسياي جنوب شرقي رواج دارد و حتي سوابق بانکي و تحصيلاتي و مهارتي افراد نيز در اين کارتها مشخص است.