محمد رضا هدايتي در جلسه هيأت مديره خواستار همت و تلاش بيشتر مسئولين انجمن براي اعضاء شد :

محمد رضا هدايتي در جلسه هيأت مديره خواستار همت و تلاش بيشتر مسئولين انجمن براي اعضاء شد :

در دومين جلسه هيأت مديره دوره پنجم انجمن جناب آقاي مهندس محمدرضا هدايتي عضوء هيأت مديره و خزانه دار انجمن با بيان اظهاراتي از كليه اعضاء هيأت مديره خواست با تلاش و همدلي بيشتر نسبت به توسعه مراكز كاريابي خارجي بيش از گذشته گام بردارند.
هدايتي در بخش ديگري از توضيحات خود گفت: مديران كاريابي خارجي كه در شهرستان ها و بدور از پايتخت مي باشند از تك تك ما انتظار دارند مدافع حقوق آنها باشيم و بتوانيم براي توسعه آنها كارهاي اجرايي و عملياتي انجام دهيم از همين رو بايد با تلاش بيشتر و همت نسبت به برآورده شدن نيازهاي مراكز كاريابي خارجي كوشا باشيم.

پايان خبر – روابط عمومي اصكابا