رييس كل سازمان توسعه تجارت: كميته اعزام نيروي كار به خارج از كشور تشكيل شد..

رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران از تشكيل كميته اي با حضور نمايندگان انجمن صنفي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي، وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و اين سازمان براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور خبرداد.
حميد صافدل: مقرر شده دبيرخانه اين كميته در سازمان توسعه و تجارت ايران مستقر شود تا با همكاري اين سه نهاد زمينه هاي اعزام نيروي كار بيشتري به خارج از كشور فراهم شود.
به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ، نيروهاي كار با برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز تخصصي و با همكاري نهادهاي ياد شده بتدريج به كشورهاي هدف اعزام مي شوند .
وي گفت: اعزام متخصصان ايران به خارج بدون شك موقعيت هاي كسب و كار كشور را بيش از پيش تقويت مي كند.
صافدل سپس به تعداد نيروهاي اعزامي ايران در سال گذشته به خارج از كشور اشاره كرد و گفت: سال گذشنه بيش از يكهزار و 300 نفر به خارج از كشور اعزام شدند و امسال تلاش خواهيم كرد تعداد اين افراد به بيش از پنج هزار نفر افزايش يابد.
به گفته وي، نيروهاي اعزام شده در سال گذشته ، حدود پنج ميليون دلار در آمد ارزي براي كشور به همراه آوردند و اميد مي رود با افزايش تعداد نيروي كار اعزامي، درآمدهاي ارزي نيز در اين بخش افزايش قابل توجهي پيدا كند.
رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران در پايان تقويت زمينه هاي توسعه اشتفال در خارج از كشور براي نيروي كار ايراني و حضور بيشتر و پايدار در بازارهاي جهاني كار را از ديگر مزيت هاي اعزام نيروي كار مازاد ملي به خارج از كشور اعلام كرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بر افزايش اشتغالزايي در بين جوانان و نيروي كار ايراني تاكيد كرد و گفت : افزايش اشتغالزايي بين جوانان و متخصصان كشورعلاوه بر افزايش رفاه اجتماعي در كاهش بزهكاري در جوامع بسيار تاثير گذار خواهد بود.
.ماخذ:خبرگزاري ابرنا