تفاهم نامه همكاري سه جانبه اعزام نيروي كار ايراني امضا شد

تفاهم نامه همکاری های سه جانبه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان توسعه تجارت ایران و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های بین المللی ایران ، به منظور تسهیل در اعزام نیروی کار به خارج از کشور به امضا رسید.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی این تفاهم نامه همکاری سه جانبه را حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ، علی اکبر لبافی معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و مهرداد ایوبی رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی ایران امضا کردند.
هدف از امضای این تفاهم نامه تقویت زمینه های موثر در راستای توسعه اشتغال ایرانیان در خارج از کشور و حضور بیشتر متخصصان ایرانی در بازارهای هدف اعلام شده است.
در این تفاهم نامه طرفین موافقت کردند همکاری های خود را در زمینه تدوین بسته های آموزش مهارت مورد نیاز نیروهای کار اعزامی را بر اساس استانداردهای جهانی افزایش دهند.
حمید صافدل معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه، بیکاری را منشا بسیاری از بزهکاری ها دانست و تاکید کرد ایجاد شغل در بخش های مختلف برای جوانان و متخصصان کشورمان به منظور افزایش رفاه اجتماعی و جامعه باید مورد توجه قرار جدی گیرد.
علی اکبر لبافی معاون توسعه کارآفرینی واشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم گفت: همکاری با انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی و سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه به منظور بهره گیری از فضاهای آموزشی پیش از اعزام به خارج از کشور برای متقاضیان ضروری به نظر می رسد.
مهرداد ایوبی رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی ایران نیز گفت: برنامه ریزی برای شناسایی فرصت های شغلی در بازارهای هدف و معرفی آن به متقاضیان از تعهدات این انجمن در این تفاهم نامه سه جانبه تعیین شده است