پيام تبريك رييس انجمن به مناسبت انتصاب آقاي خليل صادقي نيا

به مناسبت انتصاب آقای خلیل صادقی نیا به سمت مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها، پیام تبریکی از سوی رییس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ها صادر شد که متن آن به شرح زیر است:


جناب آقای خلیل صادقی نیا

انتصاب شايسته جنابعالي را به عنوان مدير كل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها، که قطعاً نشأت گرفته از توانمندي هاي علمي و مديريتي و كارنامه درخشان جنابعالي در خدمت رساني بوده، تبريك عرض مي نمايیم و باور داریم که حضور شما در اين مسئوليت با كوله بار گراني از تجربه، به ویژه در حوزه روابط کار، نويد بخش نشاط و تحرك بيش از پيش این دفتر خواهد گرديد.

از خداوند متعال توفيق روز افزونتان را در تمامي مراحل زندگي مسئلت داريم.
مهرداد ایوبی
رییس انجمن صنفی کاریابی های بین المللی کشور