تقدير قائم مقام وزير از دبير كل انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران

جناب آقاي دكتر حسيني قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بين الملل با ارسال لوح تقدير از زحمات و تلاش هاي جناب آقاي كرباسي «دبير كل اصكابا» تقدير و تشكر نمودند.


متن كامل لوح تقدير ارسالي به شرح ذيل مي باشد:
بسمه تعالي
جناب آقاي حسن كرباسي
دبير كل محترم انجمن صنفي كاريابيهاي بين المللي ايران

ايران اسلامي نيازمند سازندگي است و سازندگي ميهن اسلامي در گرو پشتيباني از توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مي باشد. بدين وسيله لازم مي داند از زحمات مجدانه و تلاش هاي بي دريغ جنابعالي كه نقش مهمي در تحقق اهداف و وظايف اين وزارتخانه در زمينه شناسايي و توسعه صنعت اعزام نيروي كار به خارج از كشور و بررسي قوانين بازارهاي كار جهاني داشته ايد، به مصداق حديث شريفه: «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» صميمانه تقدير و تشكر نموده و سربلندي روز افزونتان را از خداوند متعال مسئلت نمايم.
محمد تقي حسيني
قائم مقام وزير در امور بين الملل