برگزاري دومين همايش كسب فرصت هاي اشتغال در بازار كار بين الملل

برگزاري دومين همايش كسب فرصت هاي اشتغال در بازار كار بين الملل

كرباسي دبير انجمن در مصاحبه اختصاصي با روابط عمومي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از برگزاري دومين همايش كسب فرصتهاي اشتغال در بازار كار بين الملل در دي ماه سال جاري خبر داد.

كرباسي در اظهارات خود اعلام نمود با هماهنگي هاي صورت پذيرفته با مسئولين مربوطه انشاءا... با عنايت خداوند متعال دومين همايش كسب فرصت هاي اشتغال در بازار كار بين الملل با حضور جمعي از مسئولين دستگاه هاي اجرايي مرتبط، مديران مراكز كاريابي خارجي سراسر كشور، مديران صنعت هاي مختلف فعال در بازار كار بين الملل، برخي از مسئولين سازمان هاي بين المللي و برخي از سفراء كشورهاي هدف در دي ماه سال جاري در مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك برگزار خواهد گرديد.

كرباسي در بخش ديگري از اظهارات خود بيان نمود: با پيگيري هاي صورت گرفته در همايش مذكور شاهد رونمايي از عضويت كشور جمهوري اسلامي ايران به عنوان چهل و نهمين كشور جهان در سازمان كنفدراسيون كاريابي هاي جهان توسط مقام عالي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواهيم بود.

دبير انجمن كاريابي هاي بين المللي سراسر كشور اظهار داشت: در بخش ديگري از اين همايش، ضمن تجليل از پژوهشگران در اين حوزه، كارگاه هاي تخصصي با دعوت از اساتيد مرتبط نيز برگزار خواهد گرديد.