پيام تبريك دبير انجمن

پیام تبریک دبیر انجمن

حسن كرباسي دبير انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران در پي انتصاب جناب آقاي مهندس محمدحسين فروزان مهر بعنوان استاندار جديد خراسان رضوي از سوي هيأت دولت پيام تبريك را ارسال نموده است. متن پيام كرباسي بشرح ذيل است:

برادر گرامي جناب آقاي مهندس فروزان مهر

خبر انتخاب و انتصاب جنابعالي از سوي هيأت دولت با رأي قاطع به عنوان استاندار خراسان رضوي باعث مسرت گرديد. اميد است اين انتصاب شايسته آن مدير لايق و وارسته باعث نشاء خير و بركات براي مردم شريف استان خراسان رضوي باشد و در جوار ملكوتي حرم آقام امام رضا(ع) توفيق خدمتگزاري براي جنابعالي فراهم و عنايت خاصه آن امام رئوف بدرقه راهتان باشد.