پيام تبريك رئيس هيأت مديره انجمن

پیام تبریک رئيس هيأت مديره انجمن

 

مهرداد ايوبي رئيس هيأت مديره انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران در پيامي انتصاب جناب آقاي مهندس محمدحسين فروزان مهر را به عنوان استاندار جديد خراسان رضوي تبريك عرض نمود.

در متن پيام تبريك ايشان آمده است: خبر انتصاب آن مدير شايسته به عنوان استاندار خراسان رضوي باعث خرسندي گرديد و اميد است با وجود جنابعالي مردم استان خراسان رضوي از خدمات شايسته برخوردار گردند.