ديدار صميمانه مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان با دبير انجمن

ديدار صميمانه مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان با دبير انجمن

حسن كرباسي دبير انجمن صنفي كاريابيهاي بين المللي ايران كه به دعوت جناب آقاي دكتر ذاكر اصفهاني استاندار محترم استان اصفهان جهت حضور در جلسه كاري گروه اشتغال اين استان به شهر اصفهان سفر كرده بود روز پنج شنبه مورخ 18/3/91 در محل اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان مهمان مهندس قادري مديركل محترم استان اصفهان بود. مهندس قادري مدير كل استان اصفهان در اين نشست صميمي، ضمن خوشامد گويي به كرباسي دبير انجمن صنفي با بيان ديدگاه هاي خود در حوزه اشتغال خارج از كشور و پتانسيل موجود در استان اصفهان در اين حوزه حمايت هاي همه جانبه اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه اشتغال خارج كشور را اعلام و بيان نمود كه اداره كل اين استان در راستاي مصوبات چهل و هشتمين جلسات شوراي عالي اشتغال آمادگي دارد با پيگيري مصوبات این شورا، مقدمات توسعه اين صنعت در كشور را فراهم نموده و نسبت به اطاعت از فرامين مقام معظم رهبري در اين حوزه گام بر دارد.

در ادامه اين نشست، حسن كرباسي دبير انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران نيز ضمن تشكر از تشكيل جلسه مذكور و ارائه گزارشي از برنامه ها و سياست ها وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و انجمن صنفي جهت رشد اين صنعت در كشور ايران اعلام نمود متاسفانه برخي افراد فقط به دنبال اعزام نيروي كار ساده و يا فاقد مهارت به كشور هاي ديگر مي باشند كه با بررسي كارشناسي هر انسان عاقلي مي داند با كشور هایي همچون هند، بنگلادش و فيليپين كه متخصص اعزام كارگران ساده و ارزان مي باشند نمي توان رقابت كرد و ما با توجه به سياست هاي مقام عالي وزارت و به دنبال پيگيري و اجرايي شدن مصوبات جلسات شوراي عالي اشتغال در زمينه اقدام براي برنامه ريزي اعزام نيرو هاي متخصص مازاد نياز بازاركار هستيم.

در پايان اين ديدار، مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان ابراز اميدواري كرد با اقدامات و برنامه هاي وزارت متبوعش اين حوزه رشد و شكوفا گردد.