ديدار و نشست صميمي مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان فارس با دبير انجمن

ديدار و نشست صميمي مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان فارس با دبير انجمن

در روز چهارشنبه 13/2/91 جناب آقاي دكتر عباسي مديركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي در محل كار خود ميزبان حسن كرباسي دبير انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران بودند.

به گزارش روابط عمومي انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران، در اين نشست صميمي دبير انجمن صنفي كاريابيهاي بين المللي ايران ضمن ابراز خرسندي از ديدار في مابين نسبت به ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده و در دست اقدام توسط انجمن مذكور در خصوص رشد مراكز مشاوره شغلي و كاريابيهاي خارجي سراسر كشور ارائه و نيازمندي حمايت از تشكل هاي صنفي را با همكاري مديران استاني خواستار شد.

در ادامه جناب آقاي عباسي ضمن خوشامد گويي و بيان مشكلات مراكز كاريابي خارجي و سياستهاي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان مربوطه در خصوص تقويت نظارت و برنامه ريزهاي تخصصي و علمي با توجه به منطقه استراتژيك استان فارس و بهره مند بودن استان مذكور با همجواري با كشورهاي حوزه خليج فارس را مطرح نمود.

در ادامه كرباسي برخی از مشكلات مراكز كاريابي خارجي استان مذكور را به استحضار مدير كل استان فارس رسانده اظهار اميدواري كرد با تعامل و همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان ستاد مركزي و مديران محترم كل استان به عنوان بازوان اجرايي و انجمن كاريابيهاي بين المللي ايران به عنوان نهاد و نماينده بخش خصوصي در سال 91 شاهد رشد و تقويت جايگاه صنعت اعزام نيروي كار به خارج از كشور با توجه به مصوبات شوراي عالي اشتغال و سياست هاي ابلاغي مقام عالي وزارت جناب آقاي دكتر شيخ الاسلامي باشيم.