اعطاء تسهيلات وام به مراكز كاريابي خارجي

اعطاء تسهيلات وام به مراكز كاريابي خارجي

دبير انجمن صنفي كاريابيهاي بين المللي ايران از پايان مراحل اداري اعطاء تسهيلات وام به مراكز كاريابي خارجي خبر داد.

كرباسي اظهار داشت: با توجه به مصوبات چهل و هشتمين جلسه شوراي عالي اشتغال كشور و مصوبات اين شورا در جهت حمايت از مراكز كاريابي خارجي از سراسر كشور و با پيگيري هاي صورت گرفته و حمايت هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسهيلات لازم در قالب وام جهت حمايت از مراكز كاريابي خارجي آماده پرداخت و اعطاء مي باشد.

حسن كرباسي دبير انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران اعلام نمود: با توجه به مصوبه 17/11/90 هيات مديره محترم بانك ملت كه با پيگيري هاي صورت گرفته در اسفند ماه 90 به ادارات كل سرپرستي بانك ملت استان ها ابلاغ گرديده است، مديران مراكز كاريابي خارجي مي توانند جهت توسعه و تجهيز مراكز تحت مديريت خود با معرفي انجمن صنفي از تسهيلات پيش بيني شده با درصد پايين سود بازپرداختي بهره مند شوند.

كرباسي در پايان اظهار داشت: تسهيلات مذكور جهت اعضاء دائم و فعال عضو اين انجمن صنفي پيش بيني گرديده و در برنامه هاي در دست پيگيري آينده با استناد به مصوبات شوراي عالي اشتغال، برنامه هاي جدي مستمري را در جهت حمايت از مراكز مشاوره شغلي و كاريابي خارجي در جهت تقويت مراكز براي توسعه توان رشد اعزام نيروي كار به خارج از كشور در دستور كارخود داريم.