پيام تبريك اعضاء هيئت مديره انجمن به مناسبت انتصاب آقاي دكتر حسيني

پيام تبريك اعضاء هيئت مديره انجمن به مناسبت انتصاب آقاي دكتر حسيني

در پي انتصاب جناب آقاي دكتر محمد تقي حسيني به عنوان قائم مقام وزير در امور بين الملل از سوي جناب آقاي دكتر شيخ الاسلامي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعضاء هيئت مديره انجمن صنفي كاريابيهاي بين المللي ايران طي پيامي اين انتخاب و انتصاب شايسته را به ايشان تبريك عض نموده و اظهار اميدواري نمودند با اين انتصاب حوزه اشتغال در بازار كار بين الملل بيش از گذشته رشد و شكوفايي داشته و رونق گيرد. در پايان اين پيام براي ايشان آرزوي توفيق و سربلندي از درگاه خداوند منان مسئلت گرديده است.