احتمال لغو مجوز برخي دفاتر مشاوره شغلي
دبیر کانون دفاتر مشاوره شغلی بین‌المللی کشور از احتمال لغو مجوز دفاتر مشاوره شغلی خارجی غیرفعال و یا دریافت تذکر جدی (اجرای طرح غربالگری) خبر داد و گفت:به دنبال صدور مجوز معرفی 25 وابسته کار ایران در کشورهای خارجی، این موضوع توسط وزارت جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود.
حسن کرباسی در گفتگو با مهر از جدیت برنامه اعزام 5 هزار نیروی کار متقاضی به خارج کشور طی سال جاری خبر داد و گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ارتباط تاکیدات فراوانی دارد و این موضوع در دستور کار جدی این وزارتخانه است.
دبیر کانون دفاتر مشاوره شغلی بین المللی کشور اظهار داشت: البته هیئت مرکزی دفاتر مشاوره شغلی موضوع مربوط به لغو مجوز دفاتر مشاوره غیرفعال و یا تذکر جدی را در دستور کار خود قرار خواهد داد. همچنین ارائه مهلت برای تطبیق مجموعه فعالیت ها با شرایط موجود نیز از دیگر برنامه های این بخش خواهد بود.
کرباسی ادامه داد: هم اکنون 40 دفتر مشاروه شغلی بین المللی در ایران دارای مجوز رسمی فعالیت هستند که از این تعداد قطعاً تعدادی در طرح ذکر شده قرار می گیرند ولی در حال حاضر نمی توان گفت که چند درصد از این دفاتر باید تذکر دریافت کنند. این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی اظهارداشت: از این پس نیز اگر دفاتر جدیدی بخواهند وارد کار مشاوره شغلی شوند حتماً باید شرح وظایف جدیدی را در دستور کار خود قرار دهند و به عبارتی تاسیس این گونه دفاتر شرایط خاصی را هم به دنبال خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: موضوع مربوط به معرفی وابسته های کار ایران در 25 کشور جهان نیز طی 2 سال گذشته از سوی وزارت امور خارجه به وزارت کار سابق اعلام شده است اما تاکنون این موضوع به نتیجه روشنی نرسید ولی طبق توافقنامه وزارت سابق کار و خارجه، وزارت کار اجازه یافته است تا در 25 کشور جهان وابسته کار را معرفی کند. کرباسی با تاکید بر اینکه ممکن است وزارت کار در نهایت برای 25 کشور جهان وابسته کار معرفی نکند، تحقق این امر را نیازسنجی و لزوم معرفی وابسته ها به 25 کشور دانست و بیان داشت: در نهایت ممکن است این تعداد به کمتر از 25 کشور نیز برسد.
دبیر کانون دفاتر مشاوره شغلی بین المللی کشور افزود: در مورد برگزاری جلسات مربوط به اعزام 5 هزار نفر نیروی کار به خارج طی سال جاری نیز تاکنون نماینده ای از وزارت امور خارجه در نشست های مشترک حضور نیافته است که اخیراً با هماهنگی صورت گرفته با معاون وزیر امور خارجه این مشکل حل شد. به گفته وی، برای تحقق موضوع مربوط به اعزام 5 هزار نفر نیروی کار به خارج کشور نیز قرار شده است تا دفاتر مشاوره شغلی مورد غربالگری قرار گیرند و بر اساس ظرفیت سنجی مدیران، دفاتر و امکانی که برای حضور در این طرح خواهند داشت مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند.
کرباسی این مطلب را هم گفت که در دو هفته آینده موضوع مربوط به بررسی امکانات و توانمندی های دفاتر مشاوره شغلی مورد ارزیابی و بررسی نهایی قرار خواهد گرفت تا بتوان مجوز فعالیت برای مشارکت در طرح اعزام نیروهای جدید به خارج کشور طی سال جاری را صادر کرد.