اعزام 3 هزار نفر نيروي كار به خارج از كشور
اعزام 3 هزار نفر نيروي كار به خارج از كشور

معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: در سال جاري 5000 نفر نيروي كار به خارج از كشور اعزام مي شوند كه از اين تعداد تاكنون هزار و 770 نفر اعزام شده اند.
محمد حسين فروزانمهر در نشست امضاي تفاهمنامه همكاري 3 جانبه ميان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و انجمن صنفي كارفرمايي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي بين المللي ايران كه در محل اين وزارتخانه امضا شد افزود: بر اساس برنامه 5 ساله بايد 1/1 ميليون شغل در كشور ايجاد شود تا بتوان در پايان برنامه پنجم توسعه به نرخ بيكاري 7/7 درصد برسيم.
وي ادامه داد: در سال جهاد اقتصادي بر اساس تلاش مضاعفي كه در ايجاد اشتغال انجام شده است قرار است 5/2 ميليون فرصت شغلي در كشور ايجاد شود.
وي بيان داشت: در گذشته تمركز بر بازار داخل ما را از اعزام نيروي كار به خارج از كشور غافل كرد و برخي از بازارها را از دست داديم.
وي با اشاره به مصوبه شوراي عالي اشتغال گفت: موارد تصويب شده باعث مي شود كه بتوانيم زمينه هاي اعزام را افزايش دهيم.