حل اختلافی دیگر، نتیجه تلاش های حقوقی مستمر و عدالت جویانه اصکابا

بدینوسیله به اطلاع عموم کارجویان محترم می رساند طی اقدام مسئولانه و پیگیری های مستمر و تخصصی انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران (اصکابا)، اختلافی دیگر میان کارجو و کارفرما، این بار در سطح بالاتر و با پیچیدگی های بیشتر، حل گردید. لذا بر خود لازم می دانیم از همکاری سازنده دفتر کاریابی بین المللی آرسام سفیر ملل و البته شکیبایی و اطمینان کارجوی عزیز به ما، کمال قدردانی را داشته باشیم. 
اصکابا خود را موظف دانسته و می داند تا حسب مسئولیت قانونی، اخلاقی و اجتماعی خود، و در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، با استفاده حداکثری از منابع و جایگاه حقوقی خویش، تلاش های شبانه روزی و اقدامات موثر خود را متمرکز کند، ابتدا بر پیشگیری و سپس بر حل سریع و عادلانه اختلافات.

 

با آرزوی سلامتی برای همه هموطنان
روابط عمومی انجمن کاریابی های بین المللی ایران