حمایت و پشتیبانی اصکابا از دفاتر عضو برای توسعه روابط بین الملل

ضمن عرض سلام به مدیران محترم کاریابی های بین المللی عضو
و با آرزوی سلامتی و طول عمر


بدینوسیله با توجه به وظیفه ذاتی خود، انجمن صنفی کاریابی های بین المللی (اصکابا) آمادگی خود را جهت ارایه خدمات و پشتیبانی حداکثری اعضای محترم در راستای تسهیل و توسعه روابط بین الملل شما عزیزان اعلام می دارد.
لذا خواهشمند است اقدام برای هرگونه عقد قرارداد یا انعقاد تفاهمنامه با هرگونه واحد صنفی ثالث خارجی را با این انجمن هماهنگ نموده و از خدمات و حمایت های موثر ما بهره مند شوید.

 

با تشکر

روابط عمومی انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران