ابطال مجوز کاریابی سلامت از سوی وزارت کار و لغو عضویت در انجمن صنفی

بسمه تعالی

به اطلاع می رساند بنا بر کمیسیون ماده 7 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توجه به بررسی شکایات کارجویان، مجوز کاریابی سلامت به مدیریت آقای محمدحسن احمدپور، توسط آن وزارت ابطال گردیده است. لذا متعاقبا عضویت کاریابی مذکور در انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران نیز لغو گردیده و در حال حاضر شخص ایشان هیچ سمتی درانجمن اصکابا ندارند.

 

با تشکر 

روابط عمومی انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران