برنامه های پیشنهادی انجمن

احتراما با توجه به موارد مطرح شده در جلسه اخیر هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر کاریابی بین المللی (اصکابا) با جناب آقای محمودی مدیر کل محترم دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مورخه 1399/3/19، و استقبال از نظرات سازنده ایشان که نشان از اشراف به اهمیت موضوع اعزام نیروی کار به خارج از کشور دارد، موارد ذیل که برخی از مهمترین برنامه های در دست پيگيري این تشکل صنفی می باشد، به عنوان برنامه های پیشنهادی این انجمن مطرح می شود. لذا از همکاران محترم دعوت می شود علاوه بر بررسی موارد مطرح شده، نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص با دبیرخانه انجمن در میان بگذارند.


- بررسی موارد  تسهیل کننده (آسان سازی یا ارزان سازی) آموزش زبان خارجه و شرکت در آزمونهای رسمی برای متقاضیان. 
- پیگیری هماهنگی های لازم برای شرکت در دوره های آموزشی مهارتی یا آزمونهای ادواری در داخل کشور از طریق سازمان فنی و حرفه ای و ارائه پیشنهادات لازم جهت تسهیل موارد مربوط به این حوزه. 
- شناسایی و برقراری ارتباط با مراکز آموزشی معتبر در کشورهای هدف جهت اجرای برنامه های آموزشی یا آزمونهای مهارتی بصورت مستقل یا مشارکت با مراکز آموزشی معتبر در داخل ایران. 
- بررسی مواردی که می‌تواند تسهیل کننده  شرکت کارجویان در برنامه های ارزشیابی  مدارک فنی و تحصيلي در کشورهای هدف باشد و اطلاع رسانی در این خصوص با همکاری اعضاء. 
-شناسایی و تنظیم تفاهم نامه همکاری با دفاتر کاریابی در کشورهای هدف جهت تسهیل فرآیند جذب و بکارگیری نیروهای کار ایرانی.
- شناسایی، معرفی و تنظیم تفاهم نامه همکاری با  انجمن‌های تخصصی تاثیر گذار  مرتبط با حوزه فعالیت در کشورهای خارجی. 
- استاندارد سازی نیروی کار ایرانی با توجه به نیاز بازارهای هدف.
- برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تهیه محتوا درخصوص آگاه سازی متقاضیان با روندهای استاندارد و قانونی اعزامها و همچنین جلوگیری از ورود آنها به مراکز غیر مجاز و کلاه بردار.
- تهیه محتوا و پیشنهاد برنامه های آماده سازی نیروی کار ایرانی جهت اعزام.
- تقویت و توسعه دفاتر حمایت از نیروی کار در کشورهای هدف و تدوین و طراحی بسته های پشتیبانی جهت حمایت از اعزام شدگان در ماه‌های اولیه ورود.
- همکاری با شرکت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی نیروی انسانی.
- تقویت فعالیت‌های حمایتی و نظارتی براعضاء  و ارائه پیشنهادات کیفی در تعریف و استاندارد سازی خدمات.

 

 

              با تشکر

روابط عمومی انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران