تقدیر و تشکر
تقدیر و تشکر
جناب آقای اکبر نیا
 
  اکنون که شما مسیر کاری خود را با تجربیاتی گران قدر به دیگران می سپارید، شایسته است از زحمات بی دریغ و تعهد ویژه حضرتعالی در طول مدت خدمتتان، تشکر و قدردانی نموده و توفیق روزافزون شما و خانواده گرامیتان را از درگاه پروردگار یکتا مسئلت داریم.
 
 
با تشکر و احترام
محمدرضا هدایتی 
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران