درخواست عضویت
با سلام 
پیرو جلسه مورخ 5/12/1398 به استحضار می رساند کاریابی های دارای مجوز اداره کار و رفاه اجتماعی در صورت تمایل می توانند  با ارایه مدارک مورد نیاز (http://scaba.ir/Content291.html) به عضویت این انجمن درآیند.
لازم به ذکر است که در سال 1399 حق عضویت ( ورودی)  توسط انجمن مبلغ یازده میلیون ریال و حق اشتراک در هر  ماه یک میلیون ریال ( اشتراک سالانه 12 میلیون ریال )  برآورد گردیده است.
و همچنین کاریابی هایی که هنوز اقدام به تسویه حق اشتراک خود ننموده اند لطفا هر چه سریع تر جهت واریز مبلغ بدهی خود به انجمن اقدام فرمایند.
با تشکر