معرفی نمایندگان اصکابا به عنوان رابط انجمن با اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

به : مدیریت اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان 

با سلام

به اطلاع می رساند انجمن صنفی مدیران دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی سراسری ایران در حال حاضر تنها تشکل ثبتی و قانونی در کشور است که با پشتیبانی اعضا و ارتباط تنگاتنگ با سازمان های دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی تلاش می نماید زمینه های سالم و قانونی حضور نیروی کار ایرانی در سراسر کشور ها ارا تسهیل نموده و همچنین مرجع مناسبی در راهنمایی متقاضیان در این زمینه باشد.

با توجه به اهمیت موضوع راهنمایی و ارزشیابی مدارک شغلی نیروهای فنی و تخصصی ایرانی که متقاضی کار در آلمان می باشد این انجمن تمایل دارد ضمن بهره گیری از تجربیات و توصیه های تخصصی مشاوران مستقر در آن سازمان در این خصوص با چالش های پیش رو آشنا شده و ار پتانسیل های موجود داخلی و بین المللی در تسهیل فرایند اعزام متقاضیان استفاده نماید لذا بدین وسیله آقایان مهندس حمید قدمگاهی و محمدتقی احمدیان از اعضا هیئت مدیره این انجمن به عنوان نماینده و رابط به حضور معرفی می نماید تا پیگیری ها و هماهنگی های لازم با آن مجموعه از طریق ایشان در دستور کار قرار گیرد.

با تشکر و احترام

محمدرضا هدایتی

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران