پیام تبریک به اعضای جدید هیئت مدیره
 
 
 
ضمن آرزوی موفقیت برای هیئت مدیره جدید انجمن صنفی کاریابی های بین المللی، انتخاب شایسته آقایان محمدرضا هدایتی به‌عنوان رئیس هیئت مدیره، علی رفیعی نائب رئیس، آقای حسن کرباسی دبیر و آقایان محمدعلی معلمیان،حمید قدمگاهی، مسعود درویش سروستانی و علی یمینی را به عنوان اعضای هیئت مدیره  صمیمانه تبریک می‌گوییم و برای ایشان آرزوی توفیق روز افزون در پیشبرد اهداف عالیه انجمن را خواستاریم.