حق عضویت سالانه
مدیران محترم کاریابی های بین المللی ایران عضو اصکابا
سلام علیکم
احتراما با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی اصکابا در تاریخ 2/6/1398 و سوالات مطرح شده بدینوسیله به استحضار تمامی اعضای محترم کاریابی های بین المللی ایران می رساند تعرفه های پرداخت اعضاء محترم بر اساس ضوابط و مقررات اساسنامه طبق جدول ذیل می باشد:
ردیف عنوان سالهای قبل 97 سال های 97 و 98 برابر مصوبه مورخ 29 آبانماه هیات مدیره
1. حق عضویت سالانه یک میلیون و دویست هزار ریال شش میلیون ریال
2. ورودیه ده میلیون ریال
از تمامی اعضای محترم درخواست می شود با هماهنگی دبیرخانه اصکابا با شماره تماس 02145319 مطابق ماده 9 اساسنامه، پرداخت حق عضویت را مطابق جدول فوق به روز نموده تا ضمن احترام به سایر اعضای خوش حساب، موجبات رعایت کامل مفاد اساسنامه فراهم شود. 
اطلاعات حساب جاری اصکابا به نام «انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران» جهت پرداخت ورودیه و حق عضویت اعضای محترم به شرح زیر می باشد:
IR24 0570 0348 1101 0539 4730 01
شماره حساب بانک پاسارگاد:
348 1101 0539 4730 01
شایان ذکر است مطابق تبصره ماده 32 اساسنامه، داوطلبان نامزدی در هیات مدیره و هیات بازرسان موظفند حداکثر تا 24 ساعت قبل از برگزاری، تقاضای خود را به انجمن ارایه کنند.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضی مدیران محترم اعلام می گردد.
 
 
   محمدحسن احمدپور    محمدرضا هدایتی
   رئیس هیات مدیره اصکابا عضو هیات مدیره و خزانه دار اصکابا