درباره انجمن

انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران
با توجه به وجود مشکل اشتغال در کشور و فزونی روزافزون فارغ التحصیلان دانشگاهی از دانشگاه های مختلف و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و نیاز آنها به کسب فرصت های شغلی در داخل و خارج از کشور، اعزام نیروی کار به خارج کشور و پاسخ به بخشی از نیازهای کارجویان داخلی؛ یکی از راهکارهای نوینی است که بسیاری از کشورهای دارای جمعیت جوان و جویای کار از جمله ایران در قالب قرارداد ها و تفاهم نامه های بین المللی بر می گزینند و از این طریق برای درصدی از نیروی کار خود شرایط شغلی فراهم می آورند. 
البته جدا از اقدامات و برنامه های دولت در حمایت از اعزام نیروی کار داخلی به کشورهای مهاجر پذیر که عموماً از طریق شناسایی فرصت های بالقوه و انعقاد تفاهم نامه همکاری با سایر کشورها صورت می پذیرد، دفاتر کاریابی نیز با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود راسا اقدام به عقد قرارداد می کنند که در این زمینه موفقیت هایی را هم داشته اند. 
فراهم آوردن زمینه های لازم برای آموزش های پیش از سفر و تکمیلی زبان های خارجی و مهارت های مختلف جهت انطباق مهارت ها و توانایی هایی شغلی متقاضیان کار در خارج از کشور با توانایی ها و مهارت های شغلی مورد نیاز بازار کار بین المللی و همچنین شناسایی فرصت های شغلی موجود در کشورهای جهان، ایجاد تسهیلات لازم برای اخذ روادید کار و زمینه های لازم برای به کارگماری آنها در کشور مقصد از جمله اقداماتی است که توسط کاریابی های بین المللی صورت می گیرد. 
کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواست های مشروع و قانونی اعضا، ایجاد هماهنگی در آموزش کارجویان اعزامی، همکاری و هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه مشاوره و نظر مشورتی در مورد طرح ها، لوایح و مکاتبات مربوط به اعزام نیروی کار به خارج از کشور، شرکت در اجلاس و نشست های داخلی و بین المللی مرتبط، عقد قرارداد همکاری سه جانبه با سازمان های داخلی و بین المللی همچون سازمان توسعه تجارت، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، سازمان بین المللی کار و ...از دیگر اقداماتی است که تاکنون توسط این انجمن انجام پذیرفته و یا در شرف انجام است. 
لذا در اجراي ماده (131) قانون كار جمهوري اسلامي ايران به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني صنف کاریابی های بین المللی و بهبود و ارتقاء سطح اشتغال در كشور كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز مي باشد، انجمن صنفي كارفرمايان دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي بين المللي ایران در سال 1383 تشكيل شد و از آن سال تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است.