نتيجه بررسي رزومه هاي داوطلبان اعزام به قطر كه تا اين تاريخ به اصكابا اعلام شده است

آخرین اخبار از بررسی رزومه های داوطلبان اعزام به قطر که تا تاریخ 17/4/1397 به اصکابا اعلام شده است:

طبق اعلام شفاهی وابسته محترم کار ایران در قطر، تا کنون از بین حدود 600 رزومه ارسالی، تنها تعداد 6 نفر از افراد توسط کارفرمای قطری (شرکت یوفی) انتخاب شده اند، اما هنوز ویزایی صادر نشده است. اصکابا در زمان انتشار خبر مذکور در 8 فروردین ماه 97، نظرات حقوقی انجمن را در تاریخ 11/1/1397 در سایت اصکابا منتشر نموده که هنوز هم قابل دسترسی است که در بند سوم آن به صراحت ابراز شده بود که «توافق حاصله با شرکت خصوصی قطری، شفاهی بوده است؛ لذا بدون وجود قرارداد، ضمانت اجرای قابل اتکایی از دیدگاه حقوقی وجود ندارد.»

لازم به تاکید است که هر چند وابسته محترم کار ایران در قطر تلاش های بسیاری در این خصوص داشتند که در نوع خود منحصر به فرد و قابل تقدیر است، اما با توجه به فضای خاص سیاسی و تاریخچه رفتار کشورهای عربی با مردم شریف ایران، توقع بیشتری هم وجود نداشت و حتی اگر قراردادی هم وجود داشت، باز هم امیدی به وفاداری طرف مقابل نبود اما خوشبختانه هر چند امکان این امر تا کنون فراهم نشده اما تلاش اعضای اصکابا در سایر کشورها نتیجه داده و بطور مشخص برای هم وطنان محترم پرستار، قرارداد بسیار مناسبی با یک شرکت کاریابی و گروه درمانی منعقد شده در کشور انگلستان که شرایط شرکت قطری به هیچ وجه قابل مقایسه با این قرارداد نیست. نگاهی به شرایط قرارداد با پرستاران ما در قرارداد انگلستان در مقایسه با شرایط شرکت قطری، فاصله بسیار زیاد استانداردها کاملا مشهود است. حداقل از دیدگاه درآمدی، حقوق این کارفرما حدود 4 برابر حقوق کارفرمای قطری است. طرف قطری تعهد پرداخت حقوق پایه پرستاران ایرانی را معادل 3000 ریال قطر اعلام نموده بود که به قیمت امروز بر مبنای قیمت های روز اعلام شده در سایت http://www.tgju.org/currency معادل شصت و شش میلیون ریال بوده در حالیکه در انگلستان، پرستاران ایرانی در انگلستان در شرایط اولیه نه عنوان پرستار که کمک پرستار حداقل در هر ماه 2000 پوند دریافتی خواهند داشت که به قیمت امروز از همین سایت معادل دویست و دوازده میلیون ریال خواهد بود. پس از اخذ RN حقوق پرستاران افزایش قابل توجهی هم به دنبال خواهد داشت.

امید است در آینده با تلاش تمامی دستگاههای اجرایی درگیر با محوریت اصکابا، شاهد تحول بزرگی در امر مبارزه با بیکاری از طریق توسعه اشغال خارج کشور و شناسایی و اعزام نیروی کار ایرانی به کشورهای نیرو پذیر بوده و سهم نیروی ایرانی شاغل در خارج از کشور را افزایش دهیم.