قرارداد اعزام نيروي كار به انگلستان بسته شد

قرارداد اعزام نیروی کار به انگلستان با حداقل ۱۰۰ پیشنهاد کار ،بین کاریابی بین المللی سلامت و موسسه بین المللی مهارت آموزی و جانمایی شغلی نیوکاسل انگلستان در شهر استانبول به امضاء رسید.

 

قرارداد اعزام نیروی کار به انگلستان بسته شد