اعزام پرستار به قطر

متقاضیان محترم کار پرستاری در کشور قطر

با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع می رساند برابر مذاکرات انجام شده با جناب آقای دکتر جلایر، وابسته محترم کار ایران در قطر، بر اساس مذاکرات به عمل آمده با یک شرکت خصوصی قطری، توافق گردیده تا این شرکت بخشی از کادر پرستاری خود را از طریق ایران تامین کند.

استخدام پرستاران در صورت عملیاتی شدن، در چارچوب اجرای یادداشت تفاهم «ساماندهی اشتغال نیروی کار ایرانی در قطر» امضا شده به تاریخ 23/2/1387 بین نمایندگان دو دولت و تنفیذ شده در مورخ 11/9/1393 بین جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران و جناب آقای دکتر عبدالله بن صالح الخلیفی، وزیر محترم کار و امور اجتماعی قطر و متعاقب مصوبات کمیته مشترک موضوع ماده 16 این یادداشت تفاهم در تاریخ 23 بهمن ماه سال 1396 با حضور هیاتی از وزارت کار قطر، مدیر کل محترم دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت، معاون محترم مدیر کل امور بین الملل وزارت، نماینده انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران (اصکابا) و چند تن دیگر از مقامات مرتبط در تهران برگزار شد، انجام خواهد شد.

برابر اعلام وابسته محترم کار ایران در قطر، متقاضیان باید واجد شرایط وزارت بهداشت قطر برای شغل پرستاری باشند و پذیرفته شدگان در مراکز بیمارستانی، کلینیک های درمانی و تخصصی، کلینیک مدارس یا به صورت پرستار خصوصی در منازل به کار گرفته می شوند.

نظر به اینکه این خبر در ایام تعطیلات طولانی مدت ابتدای سال جدید منتشر گردیده، لذا اصکابا مراتب را با اشتیاق اما توجه به چارچوب های قانونی و حقوقی مرتبط زیر دنبال خواهد کرد:

1. هرگونه اقدام در این خصوص منوط به ابلاغ رسمی مراتب از سوی دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌ها یا معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال به اصکابا است که تا این تاریخ و شاید به دلیل تعطیلات، این مهم انجام نگرفته اما با پی گیری های تلفنی، نامه مربوط به اعلام مراتب از سوی جناب دکتر جلایر به وزارت عصر چهارشنبه 8/1/1397 به دفتر هدایت نیروی کار رسیده و اقدامات بعدی مطابق صلاحدید وزارت در اولین روزهای پس از تعطیلات انجام خواهد شد. 

2. مطابق استانداردهای بین المللی، از دیدگاه فنی، هر گونه اشتغال نیروی کار پرستاری و پزشکی در قطر مانند هر کشور دیگر، قبل از هر همه باید با تایید صلاحیت حرفه ای هر فرد به صورت موردی و بر اساس ارزیابی صلاحیت‌های حرفه ای توسط وزارت بهداشت قطر صورت پذیرد که این مهم، مورد تاکید اصکابا و همچنین نمایندگان محترم قطر در کمیته مشترک مربوطه نیز بود که انجام این مهم از طریق وابسته محترم کار ایران در قطر پی گیری خواهد شد.

3. توافق حاصله بین شرکت خصوصی و جناب دکتر جلایر شفاهی بوده است؛ لذا بدون وجود قرارداد، ضمانت اجرای قابل اتکایی از دیدگاه حقوقی وجود ندارد.

4. طرف قطری طبق اعلام وابسته محترم کار ایران در قطر، یک شرکت خصوصی است. نماینده بخش خصوصی در حوزه اشتغال خارج کشور مطابق قانون و رویه همیشگی قبلی، انجمن صنفی کاریابی‌های بین المللی ایران (اصکابا) است. لذا بر اساس ضوابط حقوقی، رعایت تناسب شخصیت حقوقی در طرفین منطبق با شئونات بین المللی، فعالیت های اجرایی از مسیر اصکابا و توسط کاریابی های بین المللی عضو اصکابا انجام خواهد شد. 

نهایت اینکه نظر به اهمیت موضوع و ضرورت جلوگیری از بروز هر گونه مشکل، به منظور ارج نهادن به تلاش های بی وقفه جناب آقای دکتر جلایر و کسب نتیجه مطلوب، علاقه مندان می توانند ضمن پذیرش این اصل از نظر حقوقی که ارسال رزومه، هیچگونه تعهدی برای اصکابا ایجاد نمی کند، رزومه های خود را به آدرس ایمیل رسمی انجمن به آدرس info@scaba.ir ارسال نمایند. همچنین متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانند با دفتر اصکابا تماس بگیرند.

و من ا... التوفیق

دکتر محمدحسن احمدپور

رئیس هیات مدیره اصکابا