همكاري فيمابين اداره كل اتباع سازمان تامين اجتماعي و انجمن صنفي كاريابي هاي بين المللي ايران

ایرانیان شاغل در خارج از کشور قبل از اعزام، جهت بهره مندی از قوانین تأمین اجتماعی می توانند اقدام نمایند:

حسن کرباسی رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران با اشاره به توافق نامه صورت گرفته با اداره کل اتباع سازمان تأمین اجتماعی ایرانیان شاغل در خارج از کشور از این به بعد می توانند با معرفی مراکز مشاوره شغلی و کاریابی های بین الملل دارای پروانه رسمی فعالیت از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مراجعه به شعب منتخب سازمان تأمین اجتماعی ضمن ثبت نام و دریافت کد کاربری با پرداخت سهم حق بیمه از مزایای قوانین مرتبط با ایرانیان شاغل در خارج از کشور بهره مند شوند.

کرباسی در ادامه اعلام داشت بزودی دستور العمل مربوطه در سایت این انجمن جهت اطلاع هموطنان بارگذاری خواهد گردید.

                                                                                                             پایان خبر12/11/1395 

 

 تصویر صورتجلسه

همکاری فیمابین اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی و انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران